TERVEZÉS

Tervezési tevékenységünk, mint ahogy a berendezések sokfélesége is igazolja – széles határok között mozog, a régi mechanikus jellegű biztosítóberendezésektől a modern számítógépes alapú távközlő-, és biztosítóberendezésekig kiterjed. Ennek megfelelően tervezési módszerünknél is igyekszünk alkalmazni a XXI. század egyre modernebb eszköztárát, kielégítve megrendelőink növekvő igényeit, és az EU normák elvárásait. Ennek megfelelően távközlő-, és biztosítóberendezési terveinket teljes egészében számítógépes rendszerrel tervezzük, nyomvonalas jellegű terveink beilleszthetőek az Egységes Országos Vetületi rendszerbe (EOV).

Eredményeink között könyvelhetjük el Cegléd állomás D-55 és SIMIS IS típusú biztosítóberendezések sikeres összekapcsolását. Az országban elsőként került összekapcsolásra meglévő jelfogós biztosítóberendezés egy új elektronikus biztosítóberendezéssel.
Hasonlóan úttörő szerepet vállaltunk és vállalunk az ERTMS/ETCS rendszer magyarországi bevezetésében. A Bi-Logik Kft. a Bajánsenye – Zalalövő vasútvonal ETCS Level1 tervezésekor kapcsolódott be az Egységes Európai Vonatbefolyásoló rendszer bevezetésébe. Később a Level2 tervezések kezdetén szembesültünk számos problémával, ami a magyar sajátosságoknak köszönhető. Cégünk több tanulmányutat szervezett Berlinbe, Csehországba, valamint a Róma-Nápoly vasútvonalra az ETCS Level2 közelebbi megismerésére, az eddigi tapasztalatok összegyűjtésére és ennek beépítésére a hazai gyakorlatba. Büszkék vagyunk arra, hogy a kapcsolódó szakági tervezőkkel – pályás, felső vezetéki, vasútüzemi, építész – a számítógépes átjárhatóságot és együtt tervezés lehetőségeit meg tudtuk valósítani.

A biztosítóberendezések kiviteli terveit – kapcsolási rajzait – egy saját fejlesztésű tervezést segítő programmal készítjük, mely a rajzolási funkción túl képes a rajzi objektumokhoz automatikusan adatállományt hozzárendelni (foglaltsági lapok), és a tervezés során folyamatosan nyilvántartani.

Tervezési munkáink célkitűzése továbbra is az, hogy lépést tudjunk tartani a technikai fejlődéssel, és ezt a tervezés során minél hamarabb alkalmazni tudjuk! Ezért is kapcsolódunk be az elektronikus biztosítóberendezések fejlesztésébe, adaptálásába, ill. kiviteli terveinek készítésébe. Hasonlóan kiemelkedő eredményeket várunk az Egységes Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) fejlesztésében való részvételünktől! Üzleti tervünkben szerepel a MÁV vonalain közeljövőben bevezetendő ETCS Level2 telepítése kapcsán részt venni egy konkrét fejlesztési és tervezési munkában, továbbá az elmúlt időszakhoz hasonlóan folytatni az EU által finanszírozott MÁV ZRt. tenderek előkészítését. Lehetőségeink szerint részt kívánunk venni a MÁV ZRt. biztosítóberendezéseinek és ezek részegységeinek fejlesztésében.